شنبه, 02 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 516: 28 خرداد 1397

بررسی مجدد افرادی که یارانه‌شان قطع شده
- گروه خبر: سازمان هدفمندي يارانه‌ها با انتشار اطلاعيه‌اي از بررسي دوباره پرونده خانوارهايي که يارانه آن‌ها قطع شده است، خبر داد.
به گزارش جام نیوز در ارديبهشت ماه امسال سازمان هدفمندي يارانه‌ها پيامکي را براي سرپرستان خانوارهايي که يارانه آن‌ها قطع شده بود ارسال کرد که در آن از واریز یارانه به حساب آنها خبر می‌داد. اين موضوع باعث شد تا عده اي آن را به انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري ربط دهند. با این موضوع بررسی وضعیت یارانه‌بگیران به بعد از انتخابات موکول شد.
حالا بعد از گذشت حدود يک ماه از آن ماجرا و پشت سر گذاشتن انتخابات، سازمان هدفمندي يارانه‌ها در روز سه‌شنبه مورخه 23 خرداد 1396 با انتشار اطلاعيه‌اي از بررسي دوباره پرونده خانوارهايي که يارانه آن‌ها قطع شده است، خبر داد. در اين اطلاعيه آمده است که با توجه به نظر مراجع و نهادهاي نظارتي مقرر شده است پرونده خانوارهايي که يارانه آنان قطع شده است مورد بررسي مجدد قرار گيرد. پس از اتمام بررسي‌ها و حصول نتيجه نسبت به برقراري مجدد يارانه خانوارهاي واجد شرايط و نيازمند اقدام مقتضي معمول و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسيد.
شايان ذکر است مطابق با تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها دولت مجاز است امسال فقط 33.5 هزار ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت يارانه نقدي به خانوارها کند. اين يعني آن که دولت امسال بايد يارانه 14 ميليون نفر ديگر را قطع کند تا اينکه بتواند همان يارانه 45 هزار و 500 توماني براي هر نفر را پرداخت نمايد.