برگزاری مسابقه پیامکی روز درخت‌کاری

- پاسارگاد:  به مناسبت ١٥اسفند روز درخت‌كاری بنياد مهدويت سيرجان مسابقه پيامكي برگزار مي‌کند. علاقمندان می‌توانند گزينه صحيح درموردحديث: هر مسلماني كه درختي بنشاند  و انسان يا پرنده يا حيواني از آن بخورد يا  در سايه آن استراحت كنند، براي او صدقه به حساب مي ايد1حضرت محمدص2امام صادق ع 3امام رضا ع 4امام زمان عج به سامانه مهدويت سيرجان 30006358پيامك نمايندبه قيدقرعه به ٥پاسخ هداياي اهدا ميگردد)باتشكر.