تخصیص 604 میلیارد تومان از اعتبارات بودجه استان کرمان در سال جاری

- ایسنا: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه از 1574.6 میلیاردتومان اعتبارات بودجه استان در سال جاری، 604 میلیارد تومان تاکنون به استان تخصیص پیدا کرده است اظهار کرد: شاهد افزایش چشمگیری در میزان مصوبات تخصیص یافته به استان بودیم به طوری که در سال گذشته این میزان اعتبار 229 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 604 میلیاردتومان رسیده است. دکتر«جعفر رودری» تصریح کرد: سال گذشته میزان مصوبات بودجه استان 1102 میلیاردتومان بوده که در سال جاری این رقم به 1574.6 میلیارد تومان رسیده است.وی با اشاره به دستگاه های اجرایی بیشترین جذب اعتبارات اسناد خزانه اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای، اداره کل راه و شهرسازی، استانداری و ... بیشترین اعتبارات را در سال جاری تاکنون جذب کرده اند.